În cursul zilei de luni, 26 septembrie 2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a primit vizita unei delegații a Băncii Europene de Investiții, condusă de vicepreședintele Christian Kettel-Thomsen.

BEI și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini autoritățile române în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență și a Programului Operațional Sănătate, prin acordarea unei asistențe financiare rambursabile pentru acoperirea parțială a finanțării publice naționale aferentă acestuia.

În cadrul ședinței, BEI a oferit asigurări că va sprijini contractarea unei finanțări rambursabile către MIPE de până la 4 miliarde de euro (din care aproximativ 2 miliarde pentru sectorul transporturi și aproximativ 2 miliarde de euro pentru sănătate), pentru acoperirea parțială a finanţării publice naţionale necesare implementării unor reforme şi/sau investiţii din cadrul PNRR și POS.

La nivelul Guvernului României a fost aprobat în ședința de Guvern din data 21 septembrie 2022 Memorandumul cu tema Acord de principiu privind contractarea unei asistențe financiare rambursabile de la Banca Europeană de Investiții, în vederea acoperirii parțiale a finanţării publice naţionale necesare implementării unor reforme şi/sau investiţii cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență și în Programul Operațional Sănătate 2021-2027 în vederea demarării demersurilor necesare contractării unor astfel de instrumente de la BEI. 

Valoarea finală a asistenței financiare rambursabile, structurarea acesteia (un împrumut/mai multe împrumuturi) și a programului propus, graficul de implementare, elemente privind efectuarea tragerilor, aranjamentele instituționale, aspecte legate de monitorizare și raportare către BEI vor fi analizate și clarificate cu finanțatorul pe perioada de pregătire a împrumuturilor, respectiv de evaluare a cererii de finanțare.

În stabilirea valorii finale a împrumuturilor ce urmează a fi contractate de la BEI se vor avea în vedere costul total al activităților necesare atingerii jaloanelor și țintelor stabilite prin PNRR și alocările financiare din cadrul acestuia, precum și pentru atingerea indicatorilor și alocării POS.

Toate sumele aferente implementării reformelor/investițiilor, inclusiv taxele și impozitele, vor fi asigurate din sumele alocate de la bugetul de stat în bugetele coordonatorilor de reforme și/sau investiții implicați, respectiv Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) și Ministerul Sănătății (MS), conform mecanismului prevăzut de O.U.G. nr. 124/2021, respectiv mecanismul prevăzut de O.U.G nr.133/2021.

Articolul precedentUn nou apel Start ONG pentru proiecte comunitare în domeniile educație, sănătate, social, mediu și cultură
Articolul următorCe este electrocardiograma (EKG)?