O echipă de lucrători ai Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Dej se va deplasa conform planificării dar şi la solicitarea Autorităţilor administraţiei publice locale comunale și a instituțiilor interesate, joi, 21 fevruarie, în comunele Panticeu şi Recea-Cristur Jud. Cluj , în vederea preluării imaginilor cetăţenilor, a cererilor şi documentelor necesare pentru întocmirea actelor de identitate pentru persoane care deţin documente de identitate cu termenul de valabilitate expirat sau nu deţin astfel de documente, ori pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședințe.

Activitatea se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Panticeu de la ora 900  şi la sediul Primăriei comunei Recea-Cristur  de la ora 1200.

Lucrătorilor serviciului li se vor alătura lucrători din cadrul Posturilor de poliţie ale comunelor Panticeu şi Recea-Cristur.

Facem un apel către toţi cetăţenii pentru a-şi  verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate deţinute şi după caz să solicite Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor de la locul de domiciliu sau de reşedinţă eliberarea unui nou act de identitate, pentru a evita situaţiile neplăcute în care pot deveni contravenienţi.

Învederăm situaţiile în care Serviciile Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor eliberează o nouă carte de identitate:

 1. a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
  b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;
  c) în cazul schimbării domiciliului;
  d) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
  e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
  f) în cazul deteriorării actului de identitate;
  g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
  h) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
  i) în cazul schimbării sexului;
  j) în cazul anulării;
  k) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

În termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la lit. b)-j) sau cu cel mult 180 de zile dar nu mai puţin de 15 zile  înainte de producerea situaţiei prevăzute la lit. a) titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Nesolicitarea unui nou act de identitate în termenele prevăzute mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 40 lei la 80 lei, fără a exista posibilitatea achitării, în termen de 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.

Articolul precedentFOTO | Accidente în Cluj: doi pietoni au fost loviţi pe trecere în cartierele Bună Ziua şi Dâmbul Rotund
Articolul următorFOTO | L-ai văzut? Bărbat căutat de poliţişti după ce a furat două genţi de pe strada Piezișă