Începând de astăzi, 9 septembrie 2019, clopoţelul a sunat de intare la ore pentru circa 98.191 elevi înscrişi în învățământul de stat și privat în județul Cluj.

Structura anului şcolar 2019-2020, include 35 de săptămâni de studii. Semestrul I începe pe 9 septembrie 2019 şi se încheie pe 20 decembrie 2019, iar semestrul al II-lea va începe pe data de 13 ianuarie 2020 şi se va încheia pe 12 iunie 2020.

Vacanţele sunt dispuse după cum urmează:

– vacanţa de iarnă – 21 decembrie 2019 – 12 ianuarie 2020;

– vacanţa de primăvară – 4 aprilie – 21 aprilie 2020;

– vacanţa de vară – 13 iunie – data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului şcolar 2020 – 2021.

– Clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar au vacanţă în săptămâna 26 octombrie – 3 noiembrie 2019.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar se încheie în data de 29 mai 2020, iar pentru clasa a VIII-a – în data de 5 iunie 2020.

Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor mai sus-menţionate, şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri.