Din data de 1 iulie 2019 și până în 29 noiembrie 2019, clujenii pot ridica şi depune la primăriile de cartier și sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală formularele de cerere/declarație pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor sociale în cadrul Programului social ”Alimente”.

Beneficiari ai Programului social ”Alimente”, sub forma tichetelor sociale, următoarele categorii de persoane:

 • persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate;
 • pensionari, invalizi, veterani, văduve de razboi, persoane deportate, prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai revoluției, orfani, ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 1082 lei și de până la 786 lei/membru de familie;
 • șomeri înregistrați (cu indemnizație și fără indemnizație de șomaj) ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 1082 lei și de până la 786 lei/membru de familie;
 • beneficiari de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei;
 • victimele traficului de persoane;
 • victimele violenței domestice.

La cererea/declarația pe propria răspundere se atașează, după caz:

 • Pentru persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate: buletin/carte de identitate și certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat;
 • Pentru victimele violenței domestice și ale traficului de persoane: buletin/carte de identitate și dovada că e victima violenței domestice sau a traficului de persoane (de la furnizorul de servicii sociale);
 • Pentru pensionari, invalizi, veterani, văduve de razboi, persoane deportate, prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai revoluției, orfani și șomeri indemnizați și neindemnizați:
 • acte privind componența familiei (buletine/cărți de identitate, certificate de naștere, căsătorie, sențințe de divorț, hotătâre de plasament/adopție/încredințare etc);
 • acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei (adeverințe de salariu cu venitul net, cupoane de pensie/șomaj, indemnizații, alocații, alte categorii de venituri realizate în luna anterioară celei în care se depune cererea);
 • actul de identitate pentru reprezentantul legal, dacă este cazul;
 • carnetul de evidenţă, vizat la zi – pentru şomeri sau adeverinţă eliberată de AJOFM Cluj pentru cei care nu sunt indemnizaţi şi sunt aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

Valoarea nominală a tichetelor sociale este de 100 lei/an.

Articolul precedentAcţiune de prevenire a accidentelor rutiere. Poliţia mobilizează toate radarele
Articolul următorCampionatul Balcanic de Atletism pentru Juniori 1 se va desfăşura pe Cluj Arena