Universitatea Babeș-Bolyai a semnat, în decembrie 2019, un nou contract de finanțare care prevede să determine creșterea ratei de promovare a studenților din anul I, nivel licență, în special a celor cu risc de abandon, în decursul a 3 ani, prin furnizarea de soluții inovative și flexibile.

Investiția este finanțată prin intermediul Proiectului ROSE, care își propune să extindă spațiile existente ale Centrului de Învățare prin crearea unor noi spații, contribuind la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

Proiectul „Îmbunătățirea facilităților pentru studenți oferite prin Student Learning Hub”  are o valoare totală de finanțare solicitată de 1.418.517 lei și un număr de 600 de beneficiari din rândul studenților din anul I ai UBB.

Proiectul ROSE, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, este implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de 7 ani (2015-2022). Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației și Cercetării, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă.

Prezentul proiect continuă demersurile începute în cadrul proiectului StudHub UBB (Student Learning Hub AG 78/SGU/CI/I/18.12.2017), finanțat în cadrul aceleași linii de finanțare, într-o manieră care ține cont de sugestiile acumulate de-a lungul implementării atât de la studenții din grupul țintă, cât și de la experții implicați. Punctul central al activităților din cadrul prezentului proiect îl va constitui crearea și amenajarea unor spații noi, în scopul creării unei rețele a Centrului de Învățare înființat prin proiectul anterior. Aceste spații vor fi dotate la standarde ridicate care să le permită studenților participarea într-un cadru inovativ, non-formal la activități legate de viața universitară precum și la activități cu scop remedial. Așadar, în cadrul proiectului se vor dota și renova 3 spații noi aflate în puncte cheie ale UBB și ale orașului, pentru a crește gradul de acces al studenților la activitățile Centrului de Învățare. Aceste spații aparțin Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Facultății de Educație Fizică și Sport, precum și Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării. Fiecare din cele trei spații va beneficia de lucrări de reamenajare și de dotare în valoare de aproximativ 300.000 de lei.

În cadrul prezentului proiect, cei 600 de studenți implicați vor putea să participe la programe remediale adecvate, la programe de consiliere concretizate în ședințe individuale și de grup. Totodată, ei vor putea să participe la activități pentru creșterea coeziunii sociale. Toate activitățile proiectului converg înspre creșterea retenției universitare și implicit spre creșterea calității învățământului superior.

Articolul precedentAccident mortal între Huedin şi Oradea! O persoană a murit după impactul frontal dintre două autoturisme (FOTO)
Articolul următorCel mai înalt strat de zăpadă, înregistrat în munții Făgăraș