Consiliul Județean Cluj și Compania de Apă „Someș” S.A. au primit de la Comisia Europeană confirmarea oficială a aprobării finanțării nerambursabile a celei mai mari investiții edilitare de până în acest moment în județul Cluj. În valoare totală de 355,6 milioane de euro, “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” a fost selectat în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare și va fi derulat până la finele anului 2023 de către operatorul regional de apă la care Consiliul Județean Cluj este acționar majoritar.

Astfel, Comisia Europeană a emis Decizia de punere în aplicare a Comisiei de aprobare a contribuției financiare la proiectul major, respectiv a sumei de 324.457.570 euro, cuantum ce reprezintă costul eligibil total al proiectului major de investiții. Din valoarea eligibilă a proiectului, 77,18% reprezintă contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune, 13% este contribuția de la Bugetul de Stat și 2% este contribuția autorităților locale din aria proiectului. În ceea ce privește valoarea neeligibilă, în procent de 7,82%, aceasta va fi acoperită de Compania de Apa Someș prin contractarea unui credit bancar.

În prezent, echipa de implementare a proiectului lucrează intens la finalizarea documentațiilor tehnice aferente celor 26 de contracte de lucrări