Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este una dintre cele șapte universități de prestigiu și tradiție în învățământul tehnic din Europa care s-au reunit pentru a fonda împreună Universitatea Europeană de Tehnologie -”European University of Technology – EUt+”.

Această alianță va căuta să întemeieze un tip cu totul nou de universitate care să fie activă atât pe plan local cât și european și care să genereze excelență și valoare adăugată pentru societatea, economia și cultura europeană.

Acest proiect este coordonat de Université de Technologie de Troyes – Universitatea Tehnică din Troyes (Franța) și include următorii membri:

 • Технически университет София, Universitatea Tehnică din Sofia (Bulgaria);
 • Hochschule Darmstadt, Universitatea de Științe Aplicate (Germania);
 • Universitatea Tehnică din Dublin (Irlanda);
 • Rīgas Tehniskā Universitāte – Universitatea Tehnică din Riga (Letonia);
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (România);
 • Universitat Politècnica de València – Universitatea Politehnică din Valencia (Spania).

Alianţa EUt+ face parte din Iniţiativa Universităţilor Europene (European Universities Initiative) – Erasmus + – Direcția Cooperare și schimb interuniversitar de bune practici, care are la bază ideea formulată în anul 2017 de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, potrivit căreia Uniunea Europeană îşi propune ca, în anul 2024, să aibă aproximativ 20 de universităţi europene. În acest context, proiectul EUt+ a fost înscris la Comisia Europeană în competiția pentru universități europene care vor fi finanțate pe o perioadă de 3 ani, cu o valoare maximă de 5 milioane de euro pentru fiecare proiect.

EUt+ are ca obiectiv transformarea radicală a calității, performanței și eficienței educației universitare orietante spre tehnologie. EUt+ va fi prezentă fizic în 7 țări europene promovând un mediu de învățare inovativ pe mai multe paliere cu un impact real la nivel local și european care să producă beneficii semnificative de natură socială și economică pentru toți factorii implicați.

Până în 2025, EUt+ va parcurge un proces de transformare care să o facă o poartă de acces global la învățare, cercetare și inovare în toate regiunile Europei, răspunzând nevoilor fundamentale ale societății prin intermediul tehnologiei centrate pe om. EUt+ va îmbrățișa viziunea europeană a construcției unei lumi socio-tehnologice în care oamenii și societatea sunt beneficiarii principali ai dezvoltării tehnologice bazate pe abordări inspirate de utilitate și orientate spre soluții. EUt+ se va îndrepta nu doar spre aceia care în mod tradițional urmează studii universitare ci și spre restul cetățenilor, invitându-i să se implice în construcția europeană prin activitățile generate de EUt+. Cu o cumunitate academică de peste 120000 de studenți și personal, adânc înrădăcinată în comunități, EUt+ va fi o oglindă inclusivă a societății europene, sensibilă la etica și valorile sale, furnizând soluții la provocările integrării europene și sustenabilității.

Universitatea Tehnică Europeană, prin sinergia membrilor săi și a partenerilor, își va asuma urmăoarele misiuni:

 • Oferirea de căi noi spre educația universitară pentru întreaga diversitate de cetățeni europeni;
 • Îmbunătățirea performanței economice și promovarea agilității și rezilienței tuturor actorilor implicați prin parteneriate și analiză critică;
 • Îndrumarea acțiunilor politice inspirate spre soluții sustenabile prin reflecție culturală asupra problemelor complexe ale tehnologiei și societății.

Prin programe de dezvoltare integrate progresiv, partenerii EUt+ vor crea un mediu de învățare multilingv și multicultural, vor armoniza curricula și vor folosi în comun infrastructura avansată spre beneficiul tuturor participanților, la nivel local, național și transnațional. În centrul preocupărilor se vor afla permanent aspecte precum dezvoltarea sustenabilă, libertatea, securitatea și respectul pentru diversitate. Se va promova autonomia de învățare, utilizarea metodelor de imersiune, abordările transdisciplinare, învățarea auto-ghidată și autoevaluarea. Toate aceste inițiative educaționale vor avea rădăcini adânci în programe de cercetare disciplinară și transdisciplinară dintre care multe vor aborda probleme ale societății. EUt+ va acționa pe baza inițiativelor pilot pentru a dezvolta programe academice europene, acrediate național dar și la nivel european, care vor intensifica mobilitatea.

Administrarea EUt+ va fi asigurată în comun și în mod egal de instituțiile membre cu o extensie dezvoltată progresiv și transferată la nivel confederal, în baza rezultatelor experimentelor desfășurate în cadrul prezentului proiect. Proiectele la scară largă și cu locații multiple vor permite implementarea și menținerea valorilor și viziunii comune. Inițiativele pilot vor împărtăși în faza inițială bune practici și transferul de cunoștințe, vor oferi suport pentru acțiuni și activități combinate în colaborare cu mediul economic în vederea creării de alianțe puternice pentru parteneriate în tehnologie. Instituțiile membre vor beneficia de toate acestea, împreună cu mediile lor economice locale și naționale, dar vor extinde beneficii și asupra altor instituții și medii prin transfer și dezvoltare de capacități.

EUt+ își  propune ca până în 2025, inițiativele pilot și experimentele să conducă în primul rând la următoarele rezultate:

 • Un program de master european în inginerie/ Master European în Inginerie;
 • Programe duble de pregătire;
 • O unitate de cercetare europeană pentru pedagogia tehnologiei;
 • Platforme tehnologice interconectate pentru proiecte comune inter-campus;
 • Programe de licență integrate;
 • Laboratoare interconectate pe teme transversale legate de societate;
 • Un laborator de cercetare transdisciplinară pe probleme legate de relațiile știință–tehnologie-societate;
 • Platformă de schimb social pentru a include participarea cetățenilor;
 • Îndrumare pe probleme de politici în domeniul tehnologiei pentru factorii de decizie;
 • Dezvoltarea competențelor de comunicare în cel puțin o altă limbă europeană la nivel licența și în două alte limbi la nivel de master;
 • Incubatoare trans-campusuri;
 • Negocieri comune pentru relații internaționale ambițioase;
 • O editură academică a Universității Europene de Tehnologie;
 • Un brand unic;
 • O fundație EUt+

Consorțiul EUt+ va constitui o adevărată Universitate Europeană a viitorului care va promova competitivitatea educației tehnice și cercetării la nivel european.

Articolul precedentStudenţii străini ai Universităţii Tehnice Cluj vor primi burse
Articolul următorMagistrații clujeni, un nou protest cu banderole albe