Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca scoate la concurs, pentru anul universitar 2019-2020, un număr de 830 de locuri bugetate şi 790 cu taxă, la studiile de licenţă, în 28 de programe de studiu acreditate în cadrul celor cinci facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, Facultatea de Medicină Veterinară și Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor.

Înscrierile pentru studiile universitare de licenţă vor avea loc în perioada 15-26 iulie 2019, pentru sesiunea de vară, respectiv, în perioada 9-20 septembrie 2019 pentru sesiunea de toamnă.

Potrivit reprezentantilor USAMV, din cele 830 de locuri bugetate, 705 sunt repartizate statistic, 106 sunt alocate pe domenii prioritare de dezvoltare a României, 15 revin absolvenților de licee situate în mediul rural, două sunt destinate formării cadrelor didactice și tot două pentru candidații de etnie romă. De asemenea, în oferta educațională a USAMV Cluj-Napoca pentru românii de pretutindeni există 42 de locuri în total, studii de licență (26, din care 17 cu bursă), master (14, 8 cu bursă), doctorat (2, unul cu bursă).

Selecția candidaților USAMV Cluj-Napoca la studiile universitare de licență (pe domenii și programe de studii) se face prin concurs de admitere după media obținută la examenul de bacalaureat, cu excepția Facultății de Medicină Veterinară (FMV), care are probe specifice de concurs. Astfel, la FMV, linia în limba română: media de bacalaureat (pondere de 60% din media finală), probă teoretică (Biologie, clasata a XI-a, test grilă, pondere 20%) și probă teoretică (Chimie, clasata a X-a, test grilă, pondere 20%). La liniile de studiu în limba engleză și în limba franceză media de bacalaureat (sau echivalent) are o pondere de 90%, iar la aceasta se adaugă experiența în voluntariat în domeniul creșterii și protecției animalelor (cu atestate și/sau recomandări, pondere de 10%).

Oferta educaţională pentru cele 26 de programe de masterat cuprinde 430 de locuri la buget şi 275 de locuri cu taxă. Perioada de înscriere pentru studiile universitare de masterat (sesiunea de vară) este între 25 iunie – 25 iulie 2019. Pentru sesiunea de toamnă se pot face înscrieri între 9-20 septembrie 2019.

Pentru studiile universitare de doctorat sunt alocate 78 de locuri, din care 42 cu bursă, iar perioada de înscriere este între 9-20 septembrie 2019.

Articolul precedentCentrul de Interes la 2 ani de existență: 24 de evenimente vor anima cea mai mare comunitate artistică din Cluj
Articolul următorÎncepe a 10-a ediție a SWIMATHON Cluj. Vezi cum poţi susţine un proiect comunitar