Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este parte a unei alianțe internaționale pentru construirea unei universități europene InclusU (Inclusivess in/for the European Union through a European University).

Constituită în mod oficial în data de 20 februarie, la Bruxelles,  alianța poartă numele InclusU și este formată din Universitatea din Lille (Franța), Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (România), Universitatea din Malmö (Suedia), Universitatea Mykolas Romeris din Vilnius (Lituania), Universitatea din Minho (Portugalia), Universitatea Roma Tre (Italia) și Universitatea din Wrocław (Polonia), Universitatea din Lille, coordonatorul administrativ al alianței, fiind cea mai mare universitate din Franța, cu o prezență constantă în clasamentele internaționale de prestigiu.

Alianța InclusU face parte din Inițiativa Universităților Europene (European Universities Initiative) care are la bază ideea formulată în anul 2017 de președintele Franței, Emmanuel Macron, pornind de la care Uniunea Europeană își propune ca în anul 2024 să aibă aproximativ 20 de universități europene.

O universitate europeană este definită ca o alianță de universități (https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en):

  • de diverse profiluri și cu acoperire geografică europeană cât mai largă;
  • cu o strategie academică pe termen lung, axată pe sustenabilitate, excelență și valori europene;
  • oferind un curriculum centrat pe student, în cadrul unui campus inter-universitar în care studenții pot elabora și de jos în sus (bottom up) programe academice de interes și unde mobilitatea academică este asigurată la toate nivelurile; studenții vor putea obține diploma universitară combinând cursuri de la universitățile din alianță;
  • care vizează rezolvarea de probleme europene majore, de actualitate, în abordări interdisciplinare, bazate pe cooperare între actorii relevanți (studenți/cadre didactice-cercetători/societate).

Universitatea Europeană InclusU are acest profil complex, reunind universități tradiționale și mai noi, din nordul, sudul, vestul și estul Uniunii Europene, din capitale, orașe de graniță și/sau dinamice, din zone mai bogate sau mai puțin dezvoltate.

Valorile angajate de InclusU, în spiritul definit de inițiativa de a crea universități europene, sunt Inclusiveness (pentru a valorifica la maximum potențialul uman), Civic-mindedness (sprijinind formarea de cetățeni activi, care contribuie la o societate avansată bazată pe cunoaștere, în logica sustenabilități și politicii green responsabile), Openness (în relația cu societatea) și Quality (angajând excelența în cercetare, predare și în relația cu societatea, influențând transversal toate celelalte trei valori).

Alianța universitară InclusU este una robustă, creată pentru a reuși în acest demers, fie acum, fie prin aplicațiile deschise în următorii ani. Dar, în ultimă instanță, acest demers este astfel gândit încât să conteze pentru internaționalizarea UBB chiar în condițiile în care nu s-ar câștiga finanțarea, deoarece viziunea și angajamentul academic trebuie și pot uneori să transceadă partea financiară, afirmă rectorul UBB, acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop.

La rândul său, prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul UBB pentru cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice, declară că UBB are în istoria ei și în Carta proprie angajamentul pentru un profil de universitate de excelență de talie internațională (world-class). O astfel de universitate generează cunoaștere avansată (prin cercetare), diseminează cunoașterea (prin predare-învățare/educație modernă – într-un model humboldtian de tip research-based teaching care formează cetățeni activi în societate) și utilizează cunoașterea (prin activități inovatoare/de calitate către comunitate/societate). Există două căi majore spre statutul de universitate world-class, de cele mai multe ori angajate cumulativ de universitățile de succes în acest demers. Prima cale se bazează pe competitivitate academică susținută financiar și legislativ. UBB își asumă această cale, mai ales la nivel de master/doctorat, deși nu o poate face maximal din cauza subfinanțării și a contextului legislativ din țară, complet defavorabil competitivității-excelenței academice. A doua cale se bazează pe creșterea potențialului intelectual (de ex. de inteligență/creativitate) prin sporirea capitalului uman și social al universității pe baza unor mecanisme de incluziune. UBB, prin InclusU, își propune să valorifice la maximum această cale pentru atingerea statutului academic de tip world-class, dar cred că UBB trebuie să utilizeze programatic această cale, indiferent dacă finanțarea va fi sau nu obținută în acest demers specific.”

Consorțiul a fost constituit în mod oficial în 20 februarie 2019, la Bruxelles, din partea Universității Babeș-Bolyai participând prof. univ. dr. Daniel David, prorector pentru cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice, prof. univ. dr. Bálint Markó, prorector pentru linia de studii în limba maghiară, extensiile, relația cu universități maghiare, asigurarea calității, respectiv prof. univ. dr. Sergiu Mișcoiu, directorul Centrului pentru Cooperări Internaționale.

Articolul precedentCampania naţională ”Adoptă o Mamă” a ajuns la Cluj
Articolul următorAcţiune a poliţiştilor la liceul “Ana Ipătescu”. Elevii au primit informaţii despre riscurile consumului de droguri, alcool sau tutun